Att köpa bil

Hur man än vrider och vänder på det så är Sverige något utav ett billand. Enligt Trafikverket så har mellan 65% och 75% av svenskar körkort. Även om siffrorna varierar stort mellan olika generationer och åldersgrupper så är det hur som helst en överhängande majoritet som faktiskt regelbundet kör bil.

Bilismen avspeglas inte minst i marknaden för köp och försäljningar av bilar. Enligt Sveriges största begagnatmarknad, Blocket, så säljs en tredjedel av alla bilar inom ett dygn. Intressant nog så har även nyförsäljningen under de senaste åren nått rekordnivåer.

Men vad är det egentligen man bör tänka på när man köper en bil och hur gör man för att undvika de största fällorna? Här ska vi titta närmare på såväl begagnat- som nyköp av bil.

Köpa av privatperson eller bilhandlare?

Planerar du att köpa en ny bil är detta inget du behöver ta ställning till. Men vid köp av begagnad bil finns det en hel del saker som man måste ta ställning till. Här kommer några viktiga punkter.

  • Är säljaren verkligen ägare av bilen? Detta är förmodligen den både viktigaste och svåraste saken att säkerställa. Vad många inte vet är att man aldrig kan få äganderätt till ett stulet fordon. Därför måste man göra allt man kan för att kontrollera att ägaren faktiskt äger fordonet, eller har tillstånd att sälja det.

    Allra enklast är att kontakta Transportstyrelsen och bekräfta att säljaren även är registrerad ägare. Ta även chansen att kolla så att bilen inte är belånad samt kontrollera chassinumret med hjälp av Carfax webbtjänst. Se även till att köpekontraktet nämner alla kände fel och hur eventuella okända fel ska hanteras.

  • Bättre pris eller konsumenträttigheter? När man köper av en bilhandlare så kommer man utan tvekan att drabbas av ett prismässigt påslag. Detta för att täcka kommission, lokalavgift och allt annat som tillkommer kostnaderna för återförsäljning. Men vad du får ut av det hela är att du kan vara säker på att du blir rättmätig ägare och att du kan reklamera ett dåligt köp.

Är bilen rätt för dig?

Oavsett om man väljer att köpa från en bilhandlare eller en privatperson så är provkörningen att avgörande inslag i köpet. Detta omfattar även att kontrollera lastutrymme och bilens samtliga funktioner. Handlar det om begagnatköp så blir det såklart viktigare att säkerställa att växellåda, koppling och motor inte signalerar att något allvarligt fel föreligger. Dra erfarenhet från tidigare bilupplevelser och tveka inte att dra dig ur köpet om du upplever att något inte stämmer.

Hanteras köpet på rätt sätt?

Vi överlåtelse av fordon så ska ägarbytet rapporteras till Transportstyrelsen. Detta kan numera hanteras via appen Mina fordon, eller genom att man skickar ägarbyteshandlingar till Transportstyrelsen. I samband med ägarbytet ska man som köpare även skaffa försäkring. Även om det finns en föreställning att den tidigare ägarens försäkring gäller under en övergångsperiod så måste man faktiskt skaffa försäkring direkt i samband med köpet. Detta hanteras smidigast genom att man beställer försäkring på nätet direkt från sin mobiltelefon.

Finns det något annat att tänka på?

Som generellt tips är det alltid en bra idé att i förväg efterforska den bilmodell som man planerar att köpa. På så sätt får man en inblick i vad man har att förvänta och vilka framtida reparationer som är rimliga. Viktigt att komma ihåg är att man vid privatköp har avsevärt mycket sämre möjligheter att häva köpet och få pengarna tillbaka om det visar sig att bilen inte var vad man förväntade sig.

Vid nyköp eller köp via en bilhandlare så är förutsättningarna däremot annorlunda. Viktigast är därför att överväga huruvida du känner dig redo att bedöma en bil på egen hand, eller om du är villig att betala extra för att gå via en bilhandlare som mellanhand. Handlar det däremot om nyköp så behöver du främst ta ställning till huruvida bilen är rätt för dina, eller era, behov.